Press "Enter" to skip to content

Rozbudowa domu a nadzór budowlany- na co zwrócić uwagę?

Często ludzie w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej decydują się na rozbudowę czy nadbudowę istniejącego budynku. Jest to dosyć popularne rozwiązanie. Nie każdy jednak orientuje się w przepisach Prawa Budowlanego dotyczących rozbudowy domu. Co powinno się dopilnować przed rozpoczęciem prac? Co o tym mówi prawo? Czy rozbudowa domu może być traktowana jako samowola budowlana? Postaram się odpowiedzieć na te pytania w tym artykule.

Czego powinno się dopilnować przed rozpoczęciem prac? Decydując się na rozbudowę domu musimy najpierw sprawdzić z której strony domu ma ona być. Przepisy Prawa Budowlanego regulują jakie odległości należy zachować od granic z sąsiadami. Dlatego tak ważne jest wybranie miejsca na rozbudowę. Nastepnie należy udać się do gminy i sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania obejmujący również Twoją działkę. Jeśli gmina nie dysponuje takim planem to pozostaje Ci złożyć w urzędzie gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do niego trzeba dołączyć mapkę z zaznaczonym miejscem rozbudowy. Po około dwóch do czterech miesięcy gmina wyda decyzję, w której będą podane parametry dotyczace rozbudowy domu.

Co jeszcze trzeba zrobić?

Po uzyskaniu warunków zabudowy możesz udać się już do architekta, który wykona dla Ciebie projekt rozbudowy domu. Musi on być zgodny z waryunkami zabudowy. Gdy już będziesz miał gotowy projekt musisz w starostwie powiatowym złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę domu. Ale to jeszcze nie wszystko. Do wniosku trzeba dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego i zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby. Oprócz tego decyzję o warunkach zabudowy i specjalne oświadczenie, w którym zaświadczamy, że posiadamy prawo do dysponowania nieruchomością. W ciągu dwóch miesięcy Starosta wyda pozwolenie na rozbudowę, wtedy możemy szukać kierownika budowy. Niestety wykonywanie rozbudowy czy nadbudowy bez zezwolenia jest traktowane jako samowola budowlana, dlatego decydując się na takie zmiany zacznijmy dużo wcześniej załatwiać formalności w urzędach. Prawdą jest również to, że przy rozbudowie kierownik budowy musi nam prowadzić dziennik, który musi być zarejestrowany w starostwie. Oprócz tego rozpoczęcie prac trzeba zgłosić minimum siedem dni przed ich rozpoczęciem.

O czym nie wolno zapomnieć?

Zakończenie prac musimy zgłosić do Nadzoru Budowlanego dołączając do tego odpowiednie dokumenty. Jest to ważne jeśli chcemy przystąpić do użytkowania wykonanej rozbudowy. Prawdą jest, że rozbudowa domu wymaga od nas takich samych pozwoleń jak budowa nowego budynku. Z tego tytułu warto zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez Prawo Budowlane.